Count Grupp

Raamatupidamise- ja nõustamise teenused

Raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused
nii Saaremaal kui Tallinnas

 

Count Grupp OÜ pakub raamatupidamisteenust kõigile organisatsioonidele, sõltumata omandivormist ja põhitegevuse iseloomust.

Oodatud on eelkõige need kliendid, kes asuvad Saaremaal ja Tallinnas.

Kuna teenus on interraktiivne, siis oleme avatud kogu Eestimaa turule.

Pakume nii kompleksset täisteenust kui ka osalise raamatupidamisarvestuse tegemise võimalust.

Tegutsetakse paindlikult ja kliendi vajadustest lähtuvalt.

Teenuse tarbimiseks ei pea klient tulema ettevõtte tegevuskohta, vaid teda teenindav raamatupidaja kohtub kliendiga viimasele sobivas kohas.

 

Kompleksne raamatupidamisteenus koosneb järgnevatest tegevustest:

 • * Algdokumentide kontroll ja vastavatesse andmikesse kandmine;
  * Ostu- ja müügireskontro koostamine;
  * Arveldused aruandvate isikutega;
  * Käibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile;
  * Deklaratsioonide (aruannete) koostamine ja esitamine maksuametile;
  * Raamatupidamisregistrite koostamine;
  * Põhivarade arvestus;
  * Palgalehe koostamine koos maksude arvestamisega;
  * Kindlustatavate isikute nimekirjade koostamine haigekassale, arvele ja arvelt maha võtmine;
  * Jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon