Count Grupp

Raamatupidamise- ja nõustamise teenused

Raamatupidamisteenuse hinna kujunemine

Count Grupp OÜ teenuste hind on kokkuleppeline.


Me pakume raamatupidamisteenust algdokumendist aastaaruandeni.
Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentide hulgast ja reaalsest töö mahust.
Lõplik hind kujuneb välja läbirääkimistel kliendiga, kellega sõlmitakse teenuse osutamise leping.


Hinna komponendid koostamisel, vabandage!