Ă„riplaanide koostamine

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE alustavale ettevõttele


Äriplaani koostamine alustavale ettevõttele toimub vastastikusel kokkuleppel plaani tellijaga.
Olenevalt äriplaani sisust püstitatakse koostöös kliendiga eesmärgid ja koostatakse tegevuse kava.
Kava alusel sõlmitakse leping, kus nähakse ette poolte kohustused, ajakava ja lepingu hind.

Konsultatsiooni ja/või informatsiooni saamiseks äriplaani koostamisel palun klikata avalehel menüüs KONTAKT